Category Archives: Danh muc

Dịch vụ của chúng tôi

DỊCH VỤ THU MUA [/section] DỊCH VỤ THU MUA   BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU Thu Mua phế liệu Phân Loại Đơn Giá (VND) Phế liệu đồng Đồng 125.000 – 320.000 Đồng đỏ 105.000 – 275.000 Đồng vàng 95.000 – 295.000 Mạt đồng vàng 75.000 – 225.000 Đồng cháy 95.000 – 220.000 Phế liệu sắt Sắt […]